SẢN PHẨM

Hải Sản Khô Ăn Liền

Gỏi cá mai đầm sen

Gỏi cá mai đầm sen

Gỏi cá chỉ đầm sen

Gỏi cá chỉ đầm sen

Lươn biển chiên mắm đầm sen

Lươn biển chiên mắm đầm sen

Khô mực phi hành ớt

Khô mực phi hành ớt

Cá cơm rang tỏi ớt

Cá cơm rang tỏi ớt

Gỏi khô mực

Gỏi khô mực

Hải sản tươi đông lạnh, Hải Sản Khô

Khô cá lưỡi trâu

Khô cá lưỡi trâu

Khô cá khoai trắng

Khô cá khoai trắng

Khô cá đục

Khô cá đục

Cá thu

Cá thu

Mực Nhồi Thịt

Mực Nhồi Thịt

Khô cá kèo

Khô cá kèo