SẢN PHẨM

Hải sản tươi đông lạnh, Hải Sản Khô

Cá thu một nắng

Cá thu một nắng

Mực lá

Mực lá

Cá đù một nắng

Cá đù một nắng

Khô cá thu con

Khô cá thu con

Khô cá mai tẩm

Khô cá mai tẩm

Khô cá đét

Khô cá đét

Khô cá cơm Đầm Sen

Khô cá cơm Đầm Sen

Khô cá chỉ vàng tẩm gia vị đầm sen

Khô cá chỉ vàng tẩm gia vị đầm sen

Khô cá bống trắng

Khô cá bống trắng

Khô cá bóng trắng