SẢN PHẨM

Hải sản tươi đông lạnh, Hải Sản Khô

Khô cá bống biển tẩm gia vị đầm sen

Khô cá bống biển tẩm gia vị đầm sen

Khô cá bò tẩm gia vị Đầm Sen

Khô cá bò tẩm gia vị Đầm Sen

Khô cá bóng ghép

Khô cá bóng ghép

Khô cá đù con

Khô cá đù con