SẢN PHẨM

Hải sản tươi đông lạnh, Hải Sản Khô

Khô cá lưỡi trâu

Khô cá lưỡi trâu

Khô cá khoai trắng

Khô cá khoai trắng

Khô cá đục

Khô cá đục

Cá thu

Cá thu

Mực Nhồi Thịt

Mực Nhồi Thịt

Khô cá kèo

Khô cá kèo

Tôm khô

Tôm khô

Mực khô Đầm Sen

Mực khô Đầm Sen

Mực Sữa

Mực Sữa