SẢN PHẨM

Hải Sản Khô Ăn Liền

Tôm tẩm sốt

Tôm tẩm sốt

Cá chỉ vàng sốt chua ngọt Đầm Sen

Cá chỉ vàng sốt chua ngọt Đầm Sen

Mực rim sa tế

Mực rim sa tế

Bò sợi tẩm gia vị

Bò sợi tẩm gia vị

Mưc rim me Đầm Sen

Mưc rim me Đầm Sen

Mực xé giòn ăn liền Đầm Sen

Mực xé giòn ăn liền Đầm Sen

Ruốc sấy ăn liền Đầm Sen

Ruốc sấy ăn liền Đầm Sen

Mực xé tẩm gia vị

Mực xé tẩm gia vị

Cá kèo rim ăn liền Đầm Sen

Cá kèo rim ăn liền Đầm Sen