SẢN PHẨM

Hải Sản Khô Ăn Liền

Cá cơm sấy giòn ăn liền Đầm Sen

Cá cơm sấy giòn ăn liền Đầm Sen

Cá bống cắt nướng

Cá bống cắt nướng

Ghẹ tẩm Sấy Giòn

Ghẹ tẩm Sấy Giòn

Cá Chỉ Vàng Sốt Chua Ngọt

Cá Chỉ Vàng Sốt Chua Ngọt

Ghẹ Sữa Rim

Ghẹ Sữa Rim

Cá Mai tẩm Mè Đầm Sen

Cá Mai tẩm Mè Đầm Sen

Cá Khoai Rim Ăn liền

Cá Khoai Rim Ăn liền

Cá Cơm Tẩm Mè

Cá Cơm Tẩm Mè