SẢN PHẨM

Hải Sản Khô Ăn Liền

Gà xé lá chanh ăn liền

Gà xé lá chanh ăn liền

Chà bông cá thu

Chà bông cá thu

Cá thiều tẩm gia vị Đầm Sen

Cá thiều tẩm gia vị Đầm Sen

Cá suốt nướng giòn

Cá suốt nướng giòn

Cá mai sấy Thái

Cá mai sấy Thái

Cá mai lá chanh

Cá mai lá chanh

Cá đục nướng ăn liền

Cá đục nướng ăn liền

Cá đù cháy tỏi Đầm Sen

Cá đù cháy tỏi Đầm Sen

Cá cơm kho ăn liền

Cá cơm kho ăn liền