SẢN PHẨM

Hải Sản Khô Ăn Liền

Gỏi cá mai đầm sen

Gỏi cá mai đầm sen

Gỏi cá chỉ đầm sen

Gỏi cá chỉ đầm sen

Lươn biển chiên mắm đầm sen

Lươn biển chiên mắm đầm sen

Khô mực phi hành ớt

Khô mực phi hành ớt

Cá cơm rang tỏi ớt

Cá cơm rang tỏi ớt

Gỏi khô mực

Gỏi khô mực

Ruốc sấy lá chanh

Ruốc sấy lá chanh

Tôm sấy lá chanh

Tôm sấy lá chanh

Cá Suốt cắt xoắn Đầm Sen

Cá Suốt cắt xoắn Đầm Sen